• ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek
 • ilustrativní obrázek

Etický kodex Yuma-CR a.s.

 • Vždy jednáme zdvořile, kvalifikovaně odborným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou péčí,přátelsky, čestně, vstřícně v souladu s dobrými mravy a chováním, ke klientům se nikdy nestavíme zády, vždy se jim snažíme vyjít vstříc a najít společné řešení.
 • Svým jednáním v žádném případě nepoškodíme oprávněné zájmy, jistoty a práva klienta, uplatňujeme principy rovnoprávnosti, nestranného jednání vůči všem bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženské vyznání, pohlaví, věk.
 • Volíme pouze ověřené postupy jednání, abychom nezneužili svého postavení v neprospěch svého klienta a tím ho nepoškodili.
 • Nesmíme bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace, (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, včetně emailových adres (kvůli spamu), a to ani po ukončení spolupráce, jsme povinni zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Využíváme špičkový bezpečnostní software, takže jsou všechny informace v bezpečí.
 • Spolupracujeme s ostatními realitními společnostmi, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozujeme spolupracujícího realitního makléře, respektujeme zásady dobré spolupráce, zdvořilost, upřímné jednání a hlavně slušnost.
 • Nezabýváme se obchodní činností, která by byla nebo mohla být v konkurenci k předmětu podnikání společnosti, a nebo byla v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 • Vždy jednáme jak nejlépe dovedeme ve prospěch klienta, nebo společnosti, kterou reprezentujeme.
 • Každodenně mapujeme dění na realitním trhu a dokážeme proto nabídnout klientům širokou nabídku aktuálních nemovitostí či pomoc s jejich rychlým prodejem.
 • Pro vlastní prospěch a potřebu si nepřivlastníme žádné finanční prostředky,nebo majetek společnosti, spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů.
 • Jsme si vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování a správou nemovitostmi, proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech.
 
 

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti YUMA-CR a.s.

K Šeberovu 508, 149 00  Praha 4
IČ: 62245708, DIČ: CZ62245708

Korespondenční adresa společnosti YUMA-CR a.s.

28. října 780/10, 415 01  Teplice
tel.: +420 608 967 754, e-mail: info@yuma.cz